dersonom

Yaşam Pencerem Anketi


Dersonom Rehberlik Envanterleri

YAŞAM PENCEREM ANKETİ

Kullanılış Amacı

YAŞAM PENCEREM ANKETİ ekim ayı içerisinde ortaokul ve liselerde, okul rehberlik hizmetleri tarafından uygulanarak; sınıf-okul risk haritası oluşturulabilir. Ayrıca öğrencilerin kişisel problemlerini tespiti amaçlanır.

Kimlere Uygulanır?

Ortaokul 5-6-7-8 ve Lise 9-10-11-12. Sınıf seviyesindeki öğrencilere uygulanabilir.

Uygulanışı

Okulda (kurumda) rehberlik programı çerçevesinde, optik form olarak hazırlanmış YAŞAM PENCEREM ANKETİ FORMU, sınıf rehber öğretmenleri tarafından her bir öğrenciye verilir. Öğrencilerden, YAŞAM PENCEREM ANKETİ’ne ait soruların cevaplarını, yönergesi ve öğretmenin uyarıları doğrultusunda FORMUNA işaretlemeleri istenir.

YAŞAM PENCEREM ANKETİ
Ürün Özellikleri
  • Tüm Optik okuyucu modellerine göre okutma ayarları hazırlanmıştır.
  • Formlarımız 100% okuma garantilidir.
  • Optik Formlar 110 gr. 1.Hamur kâğıttan üretilmektedir.
  • Optik Okuyucusu olmayan kurumlara, ücretsiz okutma hizmeti verilmektedir.
SATIN ALIN
Değerlendirilmesi

Okulda (kurumda) Optik Okuyucu varsa Optik FORMLARI okutularak dat (TXT) dosyası oluşturulur. Sonrasında, www.rehberimyanimda.com adresinde yer alan Web Tabanlı DERSONET Rehberlik Programı’nda değerlendirilerek ayrıntılı rapor ve analizleri anında alır.

Okulda (Kurumda) Optik Okuyucu yoksa, Optik Formlar DATASİS’e gönderilir. DATASİS kendisine gelen YAŞAM PENCEREM ANKETİ FORMLARI’nı aynı gün okutur ve değerlendirir.

Okul (Kurum) kargo beklemeksizin, kendisi www.rehberimyanimda.com REHBERLİK PLATFORMU’ nda yer alan Web Tabanlı DERSONET Rehberlik Programı’na kendi şifresi ile girerek ayrıntılı rapor ve analizleri alırAyrıntılı Tablo ve Grafiklerle desteklenmiş sonuç raporunda öğrencilerin mesleki ilgi ve yönelimleri açıkça belirtilir.

YAŞAM PENCEREM ANKETİ