dersonom

Dersonet


Datasis Yazılımları ile işletmenizin verimini arttırın.

Dersonet Nedir

Eğitim anlayışına köklü değişiklikler getiren,2003 İlköğretim ve 2009 Ortaöğretim Müfredatlarında; Toplam Kalite Yönetimi anlayışının okula yansımasının sonucu olan "Öğrencilerin Bireysel Farklılıklarını” - “Yeteneklerini ve İlgi Alanlarını” dikkate alan ÖĞRENCİ MERKEZLİ bir eğitim anlayışı tarif edilmektedir.

90’lı yılların başlarında çalışmaları başlayan Toplam Kalite Yönetimi anlayışının eğitim boyutunda, TAM ÖĞRENME yaklaşımı yer almaktadır. Tam öğrenmeye giden süreçte “BÜTÜN ÖĞRENCİLER ÖĞRENEBİLİR” etkili bir stratejidir. Diğer strateji ise, “HER ÖĞRENCİ FARKLI ÖĞRENİR”dir. Bu anlayışın okula=kuruma yerleşmesi ve bütün çalışmaların bu çerçevede planlanıp gerçekleştirilmesi Toplam Kalite Yönetimi anlayışının okula=kuruma yansıması olacaktır.

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM’in doğal sonucu olan TAM ÖĞRENME; eğitim-öğretim hizmeti veren tüm kurumların öncelikli hedefi olmalıdır gerçeğinden hareketle, DERSONET çok ayrıntılı bir REHBERLİK YAPISI üzerine oturtulmuştur. Başta İLKADIM Birey Tanıma Envanteri olmak üzere, bilimselliği, geçerlilik ve güvenilirliği yüksek bir çok Birey Tanıma Envanteri ile Öğrencinin Eğitsel, Mesleki ve Bireysel özelliklerinin eksiksiz belirlenmesiyle yalnız Tam Öğrenme değil, eş zamanlı olarak DOĞRU YÖNELTME de hedeflenmiştir.

DERSONET’in güçlü TAM ÖĞRENME ve YÖNELTME Yapılarının çevresinde YÖNETİM ve İLETİŞİM Yapısı yer almaktadır. Bir defada hızlı ve doğru karar vermenin, bireysel ve kurumsal fark yaratma açısından büyük öneminin olduğu günümüz Dünyasında, DERSONET; güçlü iletişim altyapısı ve bütünleşik yönetim modülleri ile sistemde var olan tüm karar vericilere en doğru kararı, en kısa sürede verme imkanı sunmaktadır.