dersonom

Dersonom Modüller


Modüler yapı ile tam ihtiyacınız olan sisteme kavuşun.

Dersonom-Moduller-Slider2

Kayıt Modülü

Kayıt menüsü üç başlık altında toplanmıştır.

 • ÖĞRENCİ KAYIT
 •     Kesin Kayıt;
      Öğrenci ve Veli kayıtları yapılır. Öğrencinin tüm yakın bilgileri, ödeme bilgileri, devamsızlık, sınav sonuçları, ders programı, kayıt evrak bilgileri, Rehberlik sonuçları bu modül aracılığı ile takip edilebilir. Aynı zamanda öğrenci fotoğrafları kayıt anında Webcam veya dijital kameralardan anında yüklenebileceği gibi toplu olarak da aktarılabilir. Toplu öğrenci aktarma işlemleri de yine bu bölümden yapılabilir.
 •     Ön Kayıt;
      Kuruma kayıt görüşmesi için gelen öğrenci ve veli kayıtları bu menüden yapılmaktadır. Bu öğrenciler programa ön kayıt olarak kayıt edilerek yapılan kayıt görüşme detayları da programa işlenebilir. Bu şekilde program içinde yetkisi olan kişiler günlük olarak görüşmeye gelen öğrenci sayılarını ve yapılan görüşme detaylarını görebilirler. Ön kayıt olarak programa kayıt edilen öğrenciler daha sonra tek tuş ile kesin kayıta aktarılabilir.
      İstenirse kurumunuzun web sayfası üzerinden de ön kayıt alınabilir.
       Web sayfanızdan alınan ön kayıtlar programın içine otomatik olarak aktarılmaktadır.
 •     Aday Kayıt;
      Kurumda yapılan sınavlara katılmak için gelen öğrencilerdir. Bu öğrencilere çeşitli gruplar açılarak bu açılan grupların altına kayıt edilebilir.
  İstenirse kurumunuzun web sayfası üzerinden de aday kayıt alınabilir. Web sayfanızdan alınan aday kayıtlar programın içine otomatik olarak aktarılmaktadır. Aynı gün içinde yapacağınız farklı seanslara da katılım web sayfası üzerinden alınabilir.
 • ÖĞRETMEN KAYIT
 •     Öğretmenlerin kayıtları bu bölümden yapılmaktadır. Öğretmenin detay bilgileri (adres, telefon vs.) işlenebileceği gibi maaş takipleri de yapılabilir. Öğretmen fotoğrafları da toplu olarak aktarılabileceği gibi Webcam veya dijital kameralar ile de programa aktarılabilir.
 • PERSONEL KAYIT
 •     Personellerin kayıtları bu bölümden yapılmaktadır. Personellerin detay bilgileri (adres, telefon vs.) işlenebileceği gibi maaş takipleri de yapılabilir. Personellerin fotoğrafları da toplu olarak aktarılabileceği gibi Webcam veya dijital kameralar ile de programa aktarılabilir.

Muhasebe Modülü

 •     Muhasebe bölümünde GELİR ve GİDER takipleri yapılır. Günlük kasa hareketleri, öğrenci senetlerinin düzenlenmesi ve baskısı, tahsilat alımı ve makbuz basımı, fatura tasarımı ve baskısı, ürün alımı yapılan firmaların fatura girişleri yapılabilir. Bütçe yaparak gelir-gider takibi detaylı olarak tutulabilir. Ayrıca, burs alan öğrencilerin takibi ve muhasebeleştirilmesi sistem tarafından otomatik olarak yapılabilir. Farklı kasa tanımlamaları ile ayrıntılı rapor ve analizler de alınabilir.

CRM

 •     Hazırlanan bütçe ile kayıt edilmesi gereken öğrenci sayısı ve sözleşme tutarları programa işlenerek ANLIK olarak mali durumun kontrolü izlenebilir. Ayrıca ön kayıt olarak yapılan öğrenci kayıtlarının sayısı, görüşülme detayları da takip edilebilir. Sınıflar bazında günlük ve aylık olarak yapılan öğrenci kayıt sayıları, sözleşme tutarları, peşinat tutarları, tahsilat ve kalan borç miktarları da yine ANLIK olarak görülebilir.

Personel Modülü

 •     Öğretmen ve Personel Bilgilerinin ayrıntılı takibi yapılabilir. İşe Başlama, işten ayrılış, Ücretli ve Kadrolu Öğretmen işlemleri Maaşların tahakkuku, ödemelerin takibi yapılmaktadır.

Devamsızlık Modülü

 •     Öğrenci devamsızlık takibi yapılır ve raporlar alınabilir. Sınıf Bazında Toplu Devamsızlık Girişi, Gün/Saat/Ders Bazında Toplu Devamsızlık Girişi, Öğrenci Bazında Devamsızlık Girişi gibi seçeneklerle devamsızlıklar hızlıca sisteme girilir. DEVAMSIZLIK MODÜLÜ ile entegre çalışan Parmak İzi ile Öğrenci ve Personel Devamsızlık Takibi yapılabileceği gibi ayrıca Devamsızlık Optik Formları ile de devamsızlıklar sisteme aktarılabilir. Parmak izi Devamsızlık Takibi ile öğrenci, öğretmen ve personel giriş çıkışları da kontrol edilebilir. İstenilen tüm devamsızlık raporları da detaylı olarak alınabilir.

Planlama Modülü

 •     İstenilen iki tarih arası Ders Planı PLANLAMA MODÜLÜ sayesinde işlenir. Kurum Çalışma Planını yaparken Ders Süresi, Ders Arası, Hafta Sonu, Hafta İçi gibi bilgilerin bir kez belirtilmesi yeterlidir. Modül Gün, Hafta, Ay, Yıl takvimini kendisi oluşturur. Derslik Tanımlama, Öğretmene Ders Atama, Özel Gün Tanımlama, Öğretmen Çalışma Planı, Grup/Sınıf Çalışma Planı, Çalışma Planı (Gün/Hafta/Ay/Yıl) Kopyalama ve Silme, Çalışma Planında Kurum ve Öğretmene Rehberlik/Sınav/Etüt/Birebir atama işlemlerini gerçekleştirmek, esnek ve kullanışlı yapısı sayesinde çok kolaydır. Girilen tüm bilgiler ile ilgili gerekli raporlar alınabilir.

Sınav Modülü

 •     TYT-YKS-LGS-TEOG-YGS-LYS-KPSS-KONU TARAMA-ÜNİTE TARAMA- ÖZEL SINAV(birkaç dersten aynı anda) gibi istediğiniz sınav türlerine göre sınav hazırlanabilir. Tüm derslerin Ünite - Konu - Kazanımları sistemde hazır yüklü olduğu için analizleri işlemek son derece kolaydır. Elle giriş yapılabildiği gibi, excelden de aktarmak mümkündür. Ortak Sınav Uygulama Menüsü ile sistemde yer alan hazır sınavlara katılma imkânı ile sınav tanımlamaya gerek kalmadan hızlıca sonuçlar alınabilir. Ayrıca Cevap Anahtarlarını Optik Cevap Kâğıdından içeri alma imkânı da vardır. Her marka ve model optik okuyucu ile tam uyumludur. Hatalı Kodlanan formlar, mükerrer kodlanan formlar gibi düzeltmesi zaman alan işlemleri otomatik kendisi düzeltir. Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖSYM yönetmeliklerine tam uyumludur.

Ölçme Değerlendirme Modülü

 •     Kurumda öğrencilere uygulayacağınız TYT, YKS, LGS, STS, TEOG, YGS, LYS, ALES, Konu Tarama, Ünite Tarama ve Özel Sınavlar(birkaç dersten aynı anda gibi) sonrasında, Öğrenci, Öğretmen, Sınıf, Grup, Okul-Kurum başarısını, Ders, Ünite, Konu ve Öğrenme Alanları bazında, bilimsel kriterlere göre değerlendirir.
 •     Sınavların değerlendirilmesi sonrasında; Öğrenci, Öğretmen, Sınıf, Grup, Okul=Kurum bazında NET ve PUAN sıralı başarı listeleri, Ders, Ünite, Konu, Soru bazında Analizler, Madde Analizi, Sınavlar Arası Karşılaştırma Tabloları, Öğrenci Sonuç Karneleri gibi yüzlerce Liste, Analiz ve Tabloyu sistemden yazdırılabilir veya Excel, Word, Pdf dosyası olarak bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

Etüt Modülü

 •     Sınıf Etüdü, İsteğe Bağlı Etüt, Sınav Sonucuna Göre Otomatik veya Planlı Etüt verilebilir. Öğrenci-Öğretmen Etüt Kısıtlaması, Etüt Ceza Kontrolü yapılabilir. Önceden yapılmış etüt planlaması ile öğrencilerin online olarak kendi panellerinden etüt alması sağlanabilir. İki tarih arası Öğrencinin aldığı etüt, hangi öğretmen ne kadar etüt vermiş raporlanabilir. Etüt Alan öğrencilere Etüt/Yer/Zaman/ bildirimi SMS veya E-MESAJ ile gönderilebilir. Ayrıca etüt devamsızlığı da takip edilir.

Sınav Planlama Modülü

 •     Başta Ortak Sınavların olmak üzere yaptığınız tüm sınavların, Bina/Derslik/Sınıf kontenjanlarına göre Gözetmenler de dikkate alınarak sınav planlamaları yapılır. Bina/Sınıf/Gözetmen/Öğrenci Listeleri, Sınav Giriş Kartı Basımı, Sınıf Basında Sınav Giriş ve Cevap Kâğıdı Teslim Tutanağı, Sınav Salon Kapısı için yerleşim planı ve sınava girecekler listelerini alınabilir. Ayrıca Planlama sonrası, Yerleşim Planına Göre Optik Cevap Kâğıdı Kodlamak da mümkündür.

Ödev Takip Modülü

 •     Ödev Yönetimi, farklı gruplar halinde tanımlamalar yapılarak takip edilebilir. Daha sonra açılan gruplara göre de raporlama almak mümkündür. Soru çözümü, test çözümü, ödevi yapıp yapmadığı, test bankası içinde yer alan herhangi bir testin ödev olarak verilmesi gibi çeşitli şekillerde ödevlendirme yapılabilir. Daha sonra belirtilen tarihler arası detaylı rapor almak mümkündür.

Rehberlik Modülü

 •     Rehber öğretmenin,rehberlik yönetimi açısından tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerin tüm detay bilgileri(kayıt bilgisi, sağlık durumu, ekonomik durumu, ev yaşamı vs.) optik form aracılığı ile sisteme bir kere de aktarmak mümkündür. Rehber öğretmen, ajanda yönetim sistemi ile tüm ajandasını programdan takip edebilir. Kendisine gelen görüşme taleplerini ekranından takip ederek cevaplandırır. Öğrenci, veli, öğretmen, idareci gibi kurumda tanımlı herkes ile yaptığı birebir veya toplu olarak tüm görüşme kayıtlarını tutabilir. Yıllık plan çerçevesinde uygulamak istediği tüm Rehberlik Envanterlerini programdan değerlendirebilir. Hem görüşme kayıtları ile hem de uyguladığı rehberlik envanterleri ile tüm detaylı bilgileri alabilir. Ders öğretmenlerinin derslerine girdikleri sınıflardaki öğrencilerin yaptıkları yorumları görebilir ve istediklerini veli ile paylaşabilir. Rehber öğretmen yılsonu hazırlamak zorunda olduğu RAM raporunu sistemden otomatik olarak alır.
 •     Ders öğretmenleri, sisteme kendi şifreleri ile giriş yaparak, kendi öğrencileri hakkındaki yorumlarını yazabilir. Rehber öğretmene sistem üzerinden öğrenci yönlendirebilir. Rehber öğretmenin izin verdiği Rehberlik Envanter sonuçlarını sistem üzerinden inceleyebilir.
 •     Öğrenciler, sisteme kendi şifreleri ile giriş yaparak, rehber öğretmenin izin verdiği kendisine uygulanmış Rehberlik Envanterlerinin sonuçlarını inceleyebilir. Rehber öğretmen ile sistem üzerinden görüşme talebinde bulunabilir. Otobiyografisini sistem üzerinden yazarak rehber öğretmene iletebilir.
 •     Veliler, sisteme kendi şifreleri ile giriş yaparak, kendi öğrencisine uygulanmış Rehberlik Envanterlerinin sonuçlarını inceleyebilir, rehber öğretmene sistem üzerinden görüşme talebinde bulunabilir.

Envanter Modülü

 •     Birey Tanıma Teknikleri çerçevesinde hazırlanmış, başta İLKADIM BİREY TANIMA ENVANTERİ olmak üzere bir çok Birey Tanıma Envanter REHBERLİK VE ANKET MODÜLÜNDE uygulanabilir halde hazırdır. Modülde yer alan başlıca Envanterler; Akademik Benlik Kavramı Ölçeği, Sınav Kaygısı Ölçeği, Mesleki İlgi Envanteri, Problem Tarama Listesi, Burdon Dikkat Testi, Mesleki Olgunluk Ölçeği, Başarısızlık Nedenleri Anketi, Sosyometri, Kimdir bu? Kime Göre Ben Neyim?’dir. Ayrıca Kurum Memnuniyet Anketi, Öğrenci Memnuniyet Anketi, Öğretmen Memnuniyet Anketi ve Çalışan Memnuniyet Anketleri sistemde uygulanmaya hazır anketlerdir. Envanter ve Anketler, hem kurum içi, hem de kurum dışı öğrencilere uygulanabilecek şekilde hazırlanmıştır.
 •     İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; öğrencilerin tek oturumda Öğrenme Stillerini, Kişilik Özelliklerini, Çalışma Davranışını, Mesleki Yönelimini, Alan Yeteneğini, Baskın Zekâsını tespit eden bütüncül bir uygulamadır. 4 sınıftan 12 sınıfa kadar uygulanabilen, geçerlik güvenilirliğini kanıtlamıştır.
 •     Öğrenci Tanıma Formu; öğrencinin Eğitim, Sosyal, Sağlık, Ailevi, Anne-Baba, Kardeş gibi geçmişi ve bugününü tüm ayrıntısıyla sisteme yüklenmesine olanak sağlayan optik formdur. Bu form sayesinde öğrencilerin tüm detay bilgileri sisteme kolayca yüklenebilmektedir. Böylece Gerek Eğitsel, Gerek Mesleki, Gerekse Bireysel Rehberlik açısından çok önemli bilgilere, analiz ve tablolara sahip olunabilir.

Tercih Modülü

 •     LİSE TERCİH ; TEOG sınavları sonucu oluşan PUANA, GENEL BAŞARIYA, YÜZDELİK DİLİME göre tercih listesi oluşturabilir. Listeleri oluştururken İl, İlçe, Okul Türü, Yabancı Dil, Cinsiyet, Pansiyonlu ve Pansiyonsuz okullar dikkate alınarak tercih listesi hazırlanabilir. Taban Puanı olmayan okullar listesi alınabilir.
 •     ÜNİVERSİTE TERCİH; YGS ve LYS Sınavları sonrasında oluşan Tüm PUAN TÜRLERİNE, GENEL BAŞARIYA, YÜZDELİK DİLİME göre tercih listesi oluşturulabilir.
 •     PUAN, EK PUAN, ARALIKLI PUAN, PUANI OLMAYANLARA göre tercih listesi hazırlanabilir.
 •     Tablo 4, Tablo 3A, Tablo 3B bazında tercih listesi hazırlanabilir.
 •     Coğrafi Bölge, İl, Üniversite, Alan, Bölüm, Burs, Eğitim Süresi, İkinci Öğretim türlerine göre tercih listesi hazırlanabilir.
 •     Devlet, Devlet Özel Statü, Vakıf, Kıbrıs, Yurtdışı ve Askeri Üniversite türlerine göre tercih listesi hazırlanabilir.
 •     Öğrenci bazında birden fazla tercih hazırlanarak sistemde saklanabilir. Sonrasında hazırlanmış tercih listelerinde değişiklik yapılabilir. Tercih Listesini yazıcıdan alabilir, bilgisayarınıza XLS, DOC, RTF, PDF formatında kayıt edebilirsiniz.

İletişim Modülü

 •     SMS GÖNDERME ; Sınav Sonuçları, Devamsızlıklar, Ödeme Uyarı ve Bilgileri, Özel Gün Kutlamaları, Kullanıcı Şifreleri, Kurum Duyuruları, vb. gibi çeşitli mesajları gönderme imkânı vardır. Mesaj Gönderimleri doğrudan sistemde yer alan telefon numaralarına gönderilebildiği gibi, Excel Listesinde yer alan telefon numaralarına da mesaj göndermek mümkündür. Gönderilen mesajlarla ilgili gün, ay, yıl bazında her tür rapor alınabildiği gibi, istenilen iki tarih arası için de ayrıntılı raporlar alınabilir. Giden Gitmeyen tüm mesajlar tarih, gün, saat, dakika bazında görülebilir. Ulaşmayan mesajlar 24 saat bekledikten sonraki ilk gece yarısı saat 00:00’da iade edilir. Sistem, Bilgi Mesajları ile Reklam Mesajlarını otomatik olarak ayırma özelliği ile 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe bütünüyle uygundur. Bu özelliği sayesinde yasaya uygun şekilde sorunsuz, kolay mesaj gönderme özelliğine sahiptir. Telefon Numarası kontrol sistemi sayesinde, 3 kez üst üste mesaj ulaşmayan numaraları, sorunlu numaralar listesine alır ve sistem sorumlusunu uyarır. Hatalı telefon numaraları sistem tarafından otomatik olarak belirlendiğinden, hatalı gönderim engellenerek, emek ve zaman tasarrufu sağlanır.
 •     datasis-ortaklik
 •     E-MESAJ; interaktif mesaj sistemi. Kurumda mevcut birim ve bireylerin e-Kurum platformu üzerinden kendi aralarında haberleşme imkânı vardır.

Mobilizasyon Modülü

 •     Günümüz gelinen teknolojisinin cep telefonları ayrılmaz bir parçasıdır. Bu gerçekliğe göre mobil versiyonları, Kurucu/İdareci/Öğretmen/Kullanıcı/Öğrenci/Veli her biri için ayrı olarak hazırlanmıştır. Kurum içindeki tüm paydaşlar kendileri ile ilgili bilgileri cep telefonları üzerinden de takip edebilirler.

Test ve Sınav Bankası Modülü

 •     Sistemde yer alan Ders-Ünite ve Konu bazında sınıflandırılmış HAZIR TESTLER yer almaktadır. İstediklerinizi sınıf içi uygulaması olarak kullanabilir, isterseniz öğrencilere ÖDEV olarak gönderebilirsiniz. Yine sistemde hazır KONU TARAMA, TEOG, YGS ve LYS sınavlarını çoğaltarak deneme sınavı olarak kullanabilirsiniz. Sistemde yer alan tüm Test ve Sınavların Cevap Anahtarları sistemde hazır olduğu için, herhangi bir sınav açma işlemi yapmaksızın anında değerlendirerek, Ders, Ünite, Konu ve Kazanım Analizlerini alabilirsiniz.

Soru Bankası Modülü

 •     Ders bazında ünite/konu/kazanımlarına ayrıştırılmış hazır sorulardan oluşan soru bankası modülüdür. Sistemde çoktan seçmeli sorular olduğu gibi Klasik, Açık Uçlu, Doğru-Yanlış, Boşluk Doldurma gibi farklı soru tiplerinden oluşan sorular da mevcuttur.
 •     Soruların zorluk derecelerine göre de ayırım yapmak mümkündür. Program içinde yer alan hazır testlerden sınav hazırlanabileceği gibi istenilen kriterlere göre seçilecek sorulardan da sınav hazırlanabilir.

Online Sınav Modülü

 •     TEST – SINAV BANKASI ve SORU BANKASI ile entegre çalışan ONLİNE sınav sistemidir. Tüm Mobil Cihazlarla uyumludur. Hazır Testleri Online Sınav gibi kullanmanın yanı sıra, soru bankasından seçeceğiniz sorularla da ONLİNE SINAV hazırlamak mümkündür.

Servis Modülü

 •     Okul Yönetimi ve veliler cep telefonları üzerinden okul servislerini takip edebilirler. Okul İdaresi servislerin ne zaman okuldan ayrıldığını, servislerin o anda nerede olduklarını gibi gerekli bilgilere ulaşabilirler. Veliler de o anda servisin nerede olduğunu, servisin kendisine yaklaştığını takip edebilir.

Sağlık Modülü

 •     Öğrencilerin sağlık bilgilerinin tutulduğu bölümdür. Öğrenci Tanıma Formları kurumda uygulandıysa bu bilgiler de öğrencilerin sağlık bilgileri bölümüne aktarılmaktadır. Sağlık personeli revire gelen öğrencinin geliş sebebi, şikâyeti, belirti ve bulgu bilgisini, tedavi yönetimi gibi detayları ile programa işleyebilir. Hastaneye sev etmesi gerekiyorsa hangi kuruma yönlendirdiğine kadar işleyebilir. Ayrıca okulda yapılan tüm taramalar da gene programa kayıt edilebilir. İstenildiği takdirde yetkisi olan kullanıcılar tarafından da izlenebilir.

Yemek Modülü

 •     Kurumda sağlanan yemek hizmeti ile ilgili bilgilerin tutulduğu modüldür. Haftalık veya aylık olarak çıkacak yemek menüsü programa işlenebilir. Yetkisi olan kullanıcılar da bu bilgileri programdan takip edebilir. Yemek menüleri Sabah/Öğle/İkindi olarak ayrı ayrı girilebildiği gibi yemek vakitleri istenildiği gibi adlandırılabilir. Ayrıca her menünün altında yer alan yemeklerin kalori miktarları gibi alt detay bilgileri de işlenebilir.