dersonom

E-Sınav


Datasis Sınav Sistemi ile tam öğrenme modelini gerçekleştirin.

esinav-mockup-slider-tasarimi-3

DataSİS tarafından geliştirilen E-Sınav Ölçme Değerlendirme Programı, 24 yıllık eğitim sektörü deneyimi ve 5 yıllık son derece titiz bir çalışmayla üretilmiş, 10 yıldır www.esinav.web.tr alan adı üzerinden kullanımda olan Türkiye’nin ilk ve tek WEB TABANLI Sınav Uygulama ve Ölçme Değerlendirme Programıdır.

Yeni Müfredat Öğrenci Merkezli bir eğitim modelini esas almaktadır. Bunu yönetmeliğin tüm maddelerinde görmek mümkündür. Yeni Müfredatta yapılandırmacı bir yaklaşımla, yaparak, yaşayarak öğrenme esas alınmaktadır. Böylece TAM ÖĞRENME hedeflenmektedir. Tam Öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamak için uygulanan etkinliklerin sonucunda beklenen kazanımların edinip edinilmediğinin ölçülmesi istenmektedir. Kısaca sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir ölçme değerlendirme sisteminden söz edilmektedir.

Sistemde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm Resmi ve Özel Okullar, bakanlığın kendilerine tanımladığı MEB KOD’ları ile İl ve İlçe bazında girilmiş olarak hazırdır. Düzenli olarak güncellenmekte olan bu özellik sayesinde 1 dakikada kullanıma başlamak mümkündür. Bu özelliği ve de e-Okul ile akridite olması nedeniyle, sınıf, şube, öğrenci numarası bilgileri ile birlikte tüm öğrenciler 15 dakikada e-sınav’a aktarılarak kullanıma açılmaktadır.

1. Sınıftan, 12. Sınıfa kadar tüm seviyelerde ve tüm derslerde Ünite, Konu ve Kazanımlar sistemde hazırdır. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı Ders, Ünite, Konu ve Kazanım değişiklikleri anında sisteme aktarılmakta, düzenli olarak güncellenmektedir.

Sınav Açma Şablonları ile her tür sınavı LGS, AYT, TYT, TEOG (OGES), SBS, YGS, LYS, ÜTT, KTT, ÖZEL sınavı 1 dakikada açma imkanı vardır.

Sınav Türüne göre mükemmel olarak hazırlanmış Optik Sınav Cevap Kağıtları’nın, her tür optik okuyucu marka ve modeline göre kağıt tanımları yine sistemde hazırdır.