Datasis Ürünleri Datasis Ürünleri

Okul Kolej Yönetim, Ölçme Değerlendirme Sistemi

dersonom

E-Sınav


Datasis Sınav Sistemi ile tam öğrenme modelini gerçekleştirin.

esinav-mockup-slider-tasarimi-3

DataSİS tarafından geliştirilen E-Sınav Ölçme Değerlendirme Programı, 24 yıllık eğitim sektörü deneyimi ve 5 yıllık son derece titiz bir çalışmayla üretilmiş, 10 yıldır www.esinav.web.tr alan adı üzerinden kullanımda olan Türkiye’nin ilk ve tek WEB TABANLI Sınav Uygulama ve Ölçme Değerlendirme Programıdır.

Yeni Müfredat Öğrenci Merkezli bir eğitim modelini esas almaktadır. Bunu yönetmeliğin tüm maddelerinde görmek mümkündür. Yeni Müfredatta yapılandırmacı bir yaklaşımla, yaparak, yaşayarak öğrenme esas alınmaktadır. Böylece TAM ÖĞRENME hedeflenmektedir. Tam Öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamak için uygulanan etkinliklerin sonucunda beklenen kazanımların edinip edinilmediğinin ölçülmesi istenmektedir. Kısaca sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir ölçme değerlendirme sisteminden söz edilmektedir.

Sistemde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm Resmi ve Özel Okullar, bakanlığın kendilerine tanımladığı MEB KOD’ları ile İl ve İlçe bazında girilmiş olarak hazırdır. Düzenli olarak güncellenmekte olan bu özellik sayesinde 1 dakikada kullanıma başlamak mümkündür. Bu özelliği ve de e-Okul ile akridite olması nedeniyle, sınıf, şube, öğrenci numarası bilgileri ile birlikte tüm öğrenciler 15 dakikada e-sınav’a aktarılarak kullanıma açılmaktadır.

1. Sınıftan, 12. Sınıfa kadar tüm seviyelerde ve tüm derslerde Ünite, Konu ve Kazanımlar sistemde hazırdır. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı Ders, Ünite, Konu ve Kazanım değişiklikleri anında sisteme aktarılmakta, düzenli olarak güncellenmektedir.

Sınav Açma Şablonları ile her tür sınavı LGS, AYT, TYT, TEOG (OGES), SBS, YGS, LYS, ÜTT, KTT, ÖZEL sınavı 1 dakikada açma imkanı vardır.

Sınav Türüne göre mükemmel olarak hazırlanmış Optik Sınav Cevap Kağıtları’nın, her tür optik okuyucu marka ve modeline göre kağıt tanımları yine sistemde hazırdır.

Okul Kolej Yönetim - Ölçme Değerlendirme Sistemleri | Dersonom

Eğitim Yönetim Sistemi Öğrenci Merkezli Yönetim Sistemi

TYT - AYT Puan Hesaplama Sistemi GS puan hesaplama, 2019 LGS, LGS hesaplama, LGS puan hesaplama Yüksek Öğretim Kurumları Sınav Sistemi Açıklandı

DERSONOM’un YÖNETİM YAPISI "Kayıt, Muhasebe, Personel Takibi, Devam Devamsızlık ve Planlama Modülleri" olmak üzere 5 Modülden oluşmaktadır. DERSONOM’un TAM ÖĞRENME YAPISI "Sınav, Ölçme Değerlendirme, Rehberlik, Ödev Takibi, Etüt, Sınav Planlama Modülleri" olmak üzere 5 Modülden oluşmaktadır. DERSONOM’un YÖNELTME YAPISI "Rehberlik, Envanter ve Tercih Modülleri" olmak üzere 3 Modülden oluşmaktadır. DERSONOM’un İLETİŞİM YAPISI "SMS ve Mobilizasyon Modülü" olmak üzere 2 Modülden oluşmaktadır. DERSONOM’un DESTEK YAPISI "Test ve Sınav Bankası, Soru Bankası ve Online Sınav Modülü" olmak üzere 3 Modülden oluşmaktadır.

2020 YKS puan hesaplama DERSONOM; beş önemli bileşenin altında yer alan 18 Modülden oluşan "Öğrenci Gelişimi, Öğretmen Başarısı, Kurum Yönetimi, Veli Gözetimi" açısından tam bir bütünleşme sağlayan internet tabanlı BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİDİR. DERSONOM, beş bileşeninin altında toplanan 18 Modülü OKUL, ÖZEL OKUL, KOLEJ vb. Eğitim Kurumlarında günlük iş ve işlemler esnasında oluşan bilginin, tüm paydaşlarca hızla paylaşılmasına olanak sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.DERSONOM’un üretimindeki temel amaç, TAM ÖĞRENMEYİ, MUTLAK BAŞARIYI, SÜREÇ YÖNETİMİNİ, ÖZ DENETİMİ sağlamaktır.